14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 876 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage, har ret til at få efterlønsbidragene udbetalt kontant, hvis

  • 1) personen den 1. januar 2022 ikke har nået efterlønsalderen, jf. § 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

  • 2) personen skriftligt fravælger efterlønsordningen og

  • 3) arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2022 til og med den 30. juni 2022.

•••

Stk. 2 Arbejdsløshedskassen kan i særlige tilfælde se bort fra, at en ansøgning om udbetaling af efterlønsbidrag modtages efter ansøgningsfristens udløb, jf. stk. 1, nr. 3, hvis ansøgningen er modtaget af arbejdsløshedskassen senest den 30. september 2022.

•••

Stk. 3 Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan ikke ansøge om udbetaling efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Beskæftigelsesministeren fastsætter efter høring af Beskæftigelsesrådet nærmere regler om ansøgning om udbetaling af efterlønsbidragene.

•••
profile photo
Profilside