14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om mærkning af cykelstel m.v.

Denne konsoliderede version af lov om mærkning af cykelstel m.v. bygger på lovbekendtgørelse nr. 755 af 15. juli 2009, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om mærkning af cykelstel m.v.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 12. maj 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Enhver, der her i landet fremstiller eller hertil indfører cykelstel, skal indgive anmeldelse herom til politiet, der tildeler anmelderen et særligt mærke, som tillige med fortløbende fabrikationsnummer og årstalsmærkning for stellet skal indhugges eller på anden godkendt måde påføres ethvert stel, inden dette forlader fabrikanten eller importøren.

Stk. 2 Indhugning eller tilsvarende påføring af registreringsmærker, tal eller bogstaver på cykelstel må kun foretages af fabrikanter eller importører, som har foretaget anmeldelse i henhold til stk. 1, eller af politiet.

§2 (Ophævet)

§3 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af § 1, herunder om mærkets og nummerets udseende og anbringelse.

§4 Enhver, der her i landet erhvervsmæssigt foretager ombygning eller nedskæring af cykler, skal indgive anmeldelse herom til politiet.

Stk. 2 Justitsministeren kan bestemme, at de i denne lov eller i henhold til samme fastsatte bestemmelser med de ændringer og udvidelser, som forholdenes særlige beskaffenhed tilsiger, også skal gælde for de fornævnte ombygnings- og nedskæringsvirksomheder.

§5 Det er forbudt såvel at fjerne som at beskadige cyklers originale stelnumre samt de i henhold til denne lov eller af politiet i cykelstel indhuggede numre og mærker.

§6 Overtrædelse af denne lov eller de i medfør af den givne bestemmelser straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§7 Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft den 1. april 1948.

profile photo
Profilside