14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 67 af 17. January 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Børne- og undervisningsministeren kan yde særlige tilskud til private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, som modtager statslige tilskud til gennemførelse af deres undervisningsaktiviteter, hvis skolen eller institutionen er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven.

•••

Stk. 3 Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler om de statslige tilskud til private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter § 33 i epidemiloven eller regler fastsat i henhold til § 34 i epidemiloven, der supplerer eller fraviger bestemmelser i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område og regler fastsat i medfør heraf om disse tilskud. Bekendtgørelse om visse økonomiske kompensationsordninger m.v. i skoleåret 2020/2021 på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19 Bekendtgørelse om tilskud til almindelig undervisning, der gennemføres virtuelt under særlige forhold som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 Nødundervisningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om midlertidig nedsættelse af elevtalskravet i lov om efterskoler og frie fagskoler som følge af covid-19 Bekendtgørelse om økonomiske kompensationsordninger m.v. på børne- og undervisningsområdet som følge af covid-19

•••
profile photo
Profilside