14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering  - træder i kraft den 1. januar 2019 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 699 af 08. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Social- og indenrigsministeren nedsætter statens tilskud, jf. § 14 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, til de kommuner, der har indtægter fra opkrævet betaling for parkering, der overstiger et fast loft opgjort til 320 kr. pr. indbygger. Nedsættelsen svarer til det fulde beløb, som indtægterne overstiger loftet.

•••

Stk. 2 Det fastsatte loft på 320 kr. pr. indbygger efter stk. 1 reguleres en gang årligt fra og med 2021 med pris- og lønudviklingen i den kommunale sektor.

•••
profile photo
Profilside