14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 2379 af 14. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Klima-, energi- og forsyningsministeren meddeler tilladelse til anlæg af energiøen.

•••

Stk. 2 Tilladelsen, der fastsætter den konkrete placering, konstruktion og størrelse og det konkrete design af energiøen, meddeles på baggrund af udbudsvinderens projektbeskrivelse og ansøgning om tilladelse til anlæg af energiøen.

•••

Stk. 3 Klima-, energi- og forsyningsministeren meddeler supplerende tilladelser til dispositioner, som er nødvendige for gennemførelsen af projektering og anlæg af energiøen.

•••

Stk. 4 Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i tilladelserne efter stk. 1 og 3 fastsætte vilkår, herunder frister knyttet til arbejdets udførelse. Klima-, energi- og forsyningsministeren kan i tilladelserne endvidere fastsætte vilkår for den efterfølgende vedligeholdelse og drift af energiøen.

•••
profile photo
Profilside