14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 800 af 09. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kontrolmyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til alle erhvervsmæssige lokaliteter og transportmidler, hvor der kan findes produkter, som er omfattet af denne lovs anvendelsesområde.

•••

Stk. 2 Kontrolmyndigheden kan som led i kontrolbesøget foretage tekniske undersøgelser af et produkt på stedet.

•••

Stk. 3 Kontrolmyndigheden kan som en del af dokumentationen af kontrolbesøget fotografere og optage video samt medtage prøver til nærmere analyse eller undersøgelse.

•••

Stk. 4 Kontrolmyndigheden kan være bistået af en eller flere uafhængige sagkyndige i forbindelse med adgangen efter stk. 1 og tekniske undersøgelser efter stk. 2.

•••

Stk. 5 Politiet yder om nødvendigt bistand til kontrollens gennemførelse. Erhvervsministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

•••
profile photo
Profilside