14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om salg og markedsføring af lattergas til forbrugere § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 800 af 09. June 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Told- og skatteforvaltningen yder efter aftale mellem skatteministeren og erhvervsministeren kontrolmyndigheden bistand til gennemførelsen af kontrollen efter § 8. Erhvervsministeren kan efter forhandling med skatteministeren fastsætte nærmere regler herom, herunder om, at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt, hvor modtageren af produktet ikke er erhvervsdrivende, og at told- og skatteforvaltningen kan tilbageholde et produkt i lufthavne, havne eller ved grænseovergange el.lign. hvor den, der indfører produktet, ikke er erhvervsdrivende, hvis det pågældende produkt formodes ikke at være i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan i regler fastsat i medfør af stk. 1 endvidere fastsætte, hvordan kontrolmyndigheden træffer afgørelse om, at et produkt ikke er i overensstemmelse med regler i denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov, og om produktet kan konfiskeres og destrueres.

•••
profile photo
Profilside