14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om statsrevisorerne § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om statsrevisorerne og bygger på lovbekendtgørelse nr. 4 af 07. January 1997. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Statsrevisorerne kan ved besigtigelser og undersøgelser på stedet søge alle regnskabsmæssige oplysninger nærmere uddybet.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte regnskaber omfatter årsregnskaber med eventuelle koncernregnskaber og årsberetninger, periode- og delregnskaber samt relevant regnskabsmateriale, herunder bogføringsmateriale, ledelsens protokoller og lignende materiale, revisors protokoller og beretninger m.v., samt andet materiale og oplysninger, som efter statsrevisorernes skøn er af betydning for udførelsen af deres hverv.

•••

Stk. 3 Enhver, som virker i offentlig tjeneste, har pligt til at meddele statsrevisorerne de oplysninger og aktstykker, som de anser fornødne for udøvelsen af deres hverv.

•••

Stk. 4 Såfremt der efter stk. 3 afgives dokumenter, der er omfattet af bestemmelser om undtagelse af interne dokumenter fra retten til aktindsigt i lov om offentlighed i forvaltningen, vil sådanne dokumenter fortsat være undtaget fra aktindsigt efter afgivelsen til statsrevisorerne.

•••
profile photo
Profilside