14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Tillæg til Lov af 18de December 1897 om Retternes Medvirkning til Optagelse af Bevis i Udlandet m.m. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 37 af 28. February 1908. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Regeringen bemyndiges til ved kongelig Anordning at sætte denne Lov i Kraft på Færøerne med de Lempelser, som ifølge disse Øers særegne Forhold findes hensigtsmæssige.

•••

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

•••
profile photo
Profilside