14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet Kapitel 3

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet og bygger på lov nr. 879 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet

Kapitel 3
1
Forarbejder

Generelle bestemmelser

§3 Den, der efter anden lovgivning er bemyndiget til at fastsætte regler, kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen inden for bemyndigelsens grænser for at opnå formålet med denne lov fastsætte særlige regler for kommuner omfattet af § 2.

§4 Den, der efter anden lovgivning i forbindelse med en forsøgsordning er bemyndiget til at godkende fravigelser af gældende regler, kan inden for bemyndigelsens grænser for at opnå formålet med denne lov godkende særlige fravigelser for kommuner omfattet af § 2.

§5 Kommunalbestyrelsen kan i et møde beslutte at overlade til kommunens udvalg eller administration, herunder kommunens tilbud, at træffe beslutninger efter kapitel 4.

§6 Kommunens beslutninger efter kapitel 4 offentliggøres i en samlet oversigt.

Stk. 2 Kommunens beslutninger træder i kraft på det i oversigten fastsatte tidspunkt, dog tidligst dagen efter offentliggørelsen af beslutningen i oversigten.

Stk. 3 Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om oversigtens udformning og offentliggørelse.

§7 Kommunens beslutninger efter denne lov kan ikke påklages.

profile photo
Profilside