14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om velfærdsaftaler på ældreområdet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om velfærdsaftaler på ældreområdet og bygger på lov nr. 879 af 12. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Sundhedsministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen fastsætte regler om fravigelse af bestemte pligter eller opgaver efter sundhedsloven, der påhviler kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Sundhedsloven kan ikke fraviges til skade for patientsikkerheden og patientens retsstilling.

•••
profile photo
Profilside