14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Produktenergimærkningsloven § 9

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af produktenergimærkningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 186 af 02. februar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Offentlige incitamenter
Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om offentlige incitamenter vedrørende et energirelateret produkt omfattet af en relevant delegeret retsakt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod de to bedste energieffektivitetsklasser, som gælder for et væsentligt antal produkter. Ministeren kan dog i stedet fastsætte regler om, at offentlige incitamenter rettes mod bedre klasser, som er fastsat i den delegerede retsakt.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at der ved offentlige incitamenter efter stk. 1 kan fastsættes en højere ydeevne end grænseværdien for den højeste energieffektivitetsklasse.

•••
profile photo
Profilside