14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Risikobekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af risikobekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 372 af 25. April 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Hvis der ud over de tilfælde, som er nævnt i § 8, sker en ændring i risikovirksomheden, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld, skal virksomheden gennemgå og om nødvendigt ajourføre de oplysninger, der er nævnt i § 8, stk. 1 og 2, samt forebyggelsesplanen. Også ændringer i virksomhedens navne- eller adresseoplysninger, skal ajourføres i anmeldelsen, jf. bilag 2, nr. 1 og 2.

•••

Stk. 2 Risikovirksomheden skal underrette miljømyndigheden om ændringerne i virksomheden, før de foretages, og indsende eventuelle ajourføringer, jf. stk. 1. Tilsvarende skal virksomheden straks underrette miljømyndigheden, hvis virksomheden permanent lukkes, eller hvis de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af denne bekendtgørelse, ophører.

•••
profile photo
Profilside