14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Udlændingebekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af udlændingebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 744 af 22. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Almindelige bestemmelser
Et barn under 18 år, som har fast ophold hos forældremyndighedens indehaver, er fritaget for bevis for opholdstilladelse under ophold her i landet, når barnet er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-8, § 9, stk. 1, nr. 2, §§ 9 b-9 e, eller §§ 9 m-9 n eller § 9 q, stk. 3, eller når barnet er født her i landet, og forældremyndighedens indehaver har lovligt ophold her i landet i medfør af en opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7-9 e, 9 i-9 n, 9 p eller 9 q.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse, når barnet er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 2 Efter ansøgning kan der udstedes bevis for opholdstilladelse til et barn som nævnt i stk. 1, hvis det pågældende barn har behov for dokumentation for sin opholdstilladelse. Bevis for opholdstilladelse udstedt efter 1. pkt. gives for højst 5 år ad gangen.

•••
profile photo
Profilside