14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19  - ophæves den 15. september 2021 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 417 af 13. March 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Justitsministeren bemyndiges til i medfør af § 36 i epidemiloven efter forhandling med erhvervsministeren og sundhedsministeren at fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, for så vidt angår arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer). Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

•••

Stk. 2 Justitsministeren bemyndiges endvidere til i medfør af § 64, og § 66, stk. 3, i epidemiloven at fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet efter og straf for overtrædelse af regler udstedt efter bemyndigelsen i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside