14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en indskyder- og investorgarantiordning § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1483 af 02. December 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 De individuelle bidrag beregnes for de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte institutter og de i § 1, stk. 1, nr. 5, nævnte filialer af kreditinstitutter på baggrund af instituttets dækkede indskud omfattet af § 9, stk. 1, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning og instituttets risikoprofil. De dækkede indskud, jf. 1. pkt., opgøres som gennemsnittet af de dækkede indskud pr. ultimo marts, juni, september og december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4. Beregningen af risikoprofilen baserer sig på oplysninger vedrørende senest godkendte årsregnskab for året, der sluttede den 31. december det foregående år, som indberettet i medfør af § 7, stk. 4.

•••

Stk. 2 De samlede bidrag fra filialer i medfør af § 9, stk. 2, fradrages institutters bidrag efter stk. 1 forholdsmæssigt, baseret på institutternes individuelle bidrag, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Finansiel Stabilitet fastlægger i overensstemmelse med bilag 1 en beregningsmetode for opgørelse af instituttets risikoprofil, jf. stk. 1. Finanstilsynet skal godkende beregningsmetoden før første anvendelse og ved materielle ændringer i en allerede godkendt beregningsmetode.

•••

Stk. 4 Finansiel Stabilitet offentliggør den gældende beregningsmetode på Finansiel Stabilitets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside