14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning fra og med den 1. marts 2021 for selvstændige i økonomisk krise som følge COVID-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 604 af 08. April 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation til dækning af et forventet omsætningstab på minimum 30 pct. i gennemsnit i kompensationsperioden, jf. dog § 5, stk. 2, hos danske selvstændige, jf. § 2, nr. 2, som følge af udbrud af Coronavirussygdom (COVID-19) og COVID-19-relaterede restriktioner og anbefalinger.

•••

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

•••

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder for perioden fra og med 1. marts 2021 til og med 30. juni 2021.

•••

Stk. 4 Retten til kompensation tilkommer selvstændige, jf. § 2, nr. 2, hvis virksomhed er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

•••
profile photo
Profilside