14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus  - ophæves den 13. maj 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 609 af 09. april 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus

I medfør af § 35 og § 66, stk. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forhandling med sundhedsministeren og forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 09. april 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 For at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) må der under ophold i og kørsel med bus, der kræver tilladelse i henhold til lov om buskørsel, ikke indtages alkoholiske drikke.

Stk. 2 Indtagelse af alkoholiske drikke i strid med stk. 1 kan medføre bortvisning.

§2 Trafikselskaber og udmeldte økommuner, jf. lov om trafikselskaber, samt busselskaber med tilladelse i henhold til lov om buskørsel skal opfylde følgende krav:

  • 1) Forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus og muligheden for bortvisning af passagerer, som indtager alkoholiske drikke, skal fremgå af rejseregler, ordensregler eller lignende.

  • 2) Der skal i busser, jf. § 1, stk. 1, opsættes skilte eller andet informationsmateriale om forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus.

  • 3) Der skal ske håndhævelse af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke.

§3 Med bøde straffes den, der overtræder § 2.

Stk. 2 Med bøde straffes den, der ikke forlader bussen, jf. § 1, stk. 1, efter at være blevet bortvist i forbindelse med den håndhævelse, som trafikselskabet m.v., jf. § 2, foretager af forbuddet mod indtagelse af alkoholiske drikke, jf. § 2, nr. 3.

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 13. maj 2021.

profile photo
Profilside