14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2252 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Der ydes kompensation for den kommercielle omsætnings andel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 Institutioner, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct., jf. § 1, stk. 1, og modtager kompensation efter § 6, stk. 1 eller 2, kompenseres efter følgende procentsatser:

 • 1) 90 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 100 pct.

 • 2) 85 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 3) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 4) 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 5) 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 6) 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 7) 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 8) 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

•••

Stk. 3 Institutioner, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct., jf. § 1, stk. 2, og modtager kompensation efter § 6, stk. 3, kompenseres efter følgende procentsatser:

 • 1) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

•••

Stk. 4 Institutioner, som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1, stk. 3, kompenseres med 100 pct. af institutionens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Hvis institutionen har kommerciel omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, kompenseres institutionen efter reglerne for institutioner omfattet af § 1, stk. 1.

•••

Stk. 5 For institutioner, der har en kommerciel omsætningsnedgang relateret til både § 6, stk. 3, og § 6, stk. 1 eller 2, i samme kompensationsperiode, opgøres kompensationen på følgende måde:

 • 1) Institutionen kompenseres for dens samlede kommercielle omsætningsnedgang efter procentsatserne i stk. 2, og kompensationen udbetales i henhold til reglerne i § 6, stk. 1 eller 2, jf. dog nr. 2.

 • 2) Den del af institutionens kommercielle omsætningsnedgang, der relaterer sig til § 6, stk. 3, vil med de procentsatser, der fremgår i stk. 3, indregnes i det kompensationsloft, der fremgår af § 6, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside