14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger i perioden juli 2021 til december 2021 på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2252 af 01. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter, med en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct. i institutionens kompensationsperiode efter procentsatserne i § 5, stk. 2, jf. dog stk. 2 og 3, som følge af det fortsatte udbrud af Coronavirussygdom (COVID-19).

•••

Stk. 2 Institutioner, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, som er ramt af forbud mod store forsamlinger i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af COVID-19, hvor institutionen oplever en kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct., der er direkte ramt af eller direkte relateret til arrangementer, der er aflyst, væsentligt ændret eller udskudt som følge af COVID-19 i kompensationsperioden, og hvor arrangøren er eller ville kunne være omfattet af kapitel 1 og 2, jf. dog §§ 2 og 4, i bekendtgørelse om kompensation for tab ved aflysning af større arrangementer fra maj 2021 til og med juni 2021 som følge af covid-19-afværgeforanstaltninger med senere ændringer, kan kompenseres efter reglerne i § 6, stk. 3 og efter procentsatserne i § 5, stk. 3.

•••

Stk. 3 Institutioner, der ved lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov har forbud mod at holde åbent, kan kompenseres efter reglerne i § 5, stk. 4, i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende.

•••

Stk. 4 Institutioner med en forventet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 45 pct., der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, hvor dele af institutionens aktiviteter har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 3, og hvor den forventede kommercielle omsætningsnedgang relateret til de aktiviteter, der har forbud mod at holde åbent, er på minimum 35 pct., er berettiget til kompensation efter § 6, stk. 3, og kompenseres efter § 5, stk. 5, når de dele af institutionens aktiviteter, som har forbud mod at holde åbent, er årsag til den kommercielle omsætningsnedgang for de aktiviteter, som ikke er omfattet af et forbud.

•••

Stk. 5 Ordningen omfatter ikke organer inden for den offentlige forvaltning og institutioner, der primært har et uddannelses- eller undervisningsmæssigt formål, bortset fra højskoler.

•••

Stk. 6 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

•••

Stk. 7 Retten til kompensation tilkommer institutioner, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

•••
profile photo
Profilside