14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for virksomheder med en forventet omsætningsnedgang på minimum 45 pct. i virksomhedens kompensationsperiode i henhold til § 3, stk. 2, dog stk. 2 og 3, som følge af det fortsatte udbrud af Coronavirussygdom (COVID-19).

•••

Stk. 2 Virksomheder, der ved lov eller forskrifter udstedt i medfør af lov har forbud mod at holde åbent, kan kompenseres efter reglerne i § 3, stk. 3 i det tidsrum forbuddet er gældende.

•••

Stk. 3 Virksomheder, hvor én eller flere af virksomhedens produktionsenheder har forbud mod at holde åbent, jf. stk. 2, og ingen omsætning i perioden hvor forbuddet er gældende, samtidig med at virksomheden i øvrigt har én eller flere produktionsenheder, der ikke er omfattet af forbuddet mod at holde åbent, kompenseres efter reglerne i § 3, stk. 4.

•••

Stk. 4 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

•••

Stk. 5 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021.

•••

Stk. 6 Retten til kompensation tilkommer virksomheder, der senest den 1. november 2020 er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).

•••
profile photo
Profilside