14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for stedbundne faste omkostninger fra juli 2021 til december 2021 for virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1905 af 01. October 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Der ydes kompensation for stedbundne faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 Virksomheder, som har en samlet omsætningsnedgang på minimum 45 pct., jf. § 1, stk. 1 kompenseres med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 3 Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 1, stk. 2, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens stedbundne faste omkostninger i det tidsrum, forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. Hvis virksomheden har omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet er gældende, kompenseres den med 50 pct. af de stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 4 Produktionsenheder omfattet § 1, stk. 3, som ikke har haft omsætning i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende, kompenseres med 100 pct. af produktionsenhedens stedbundne faste omkostninger.

•••

Stk. 5 Den samlede kompensation efter stk. 2-4, kan maksimalt være på 150.000 kr. pr. måned pr. virksomhed omfattet af § 1, stk. 1 og 2 eller pr. produktionsenhed omfattet af § 1, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside