14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om outsourcing for kreditinstitutter m.v.  - ophæves den 1. juli 2022 § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 877 af 12. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Videreoutsourcing
Outsourcingvirksomheden skal ved en leverandørs videreoutsourcing af kritisk eller vigtig outsourcing til en underleverandør sikre, at der foreligger en skriftlig kontrakt mellem leverandøren og underleverandøren, der forpligter underleverandøren til at overholde gældende lovgivning, myndighedskrav og kontraktlige forpligtelser.

•••

Stk. 2 Kontrakten, jf. stk. 1, skal give outsourcingvirksomheden, en tredjepart udpeget af outsourcingvirksomheden og Finanstilsynet de samme rettigheder til adgang og revision, som fremgår af § 21, stk. 4 og 5.

•••

Stk. 3 Outsourcingvirksomheden skal opsige outsourcingkontrakten eller dele heraf med leverandøren, eller udøve sin ret til at modsætte sig videreoutsourcing, i tilfælde af en sådan ret er aftalt, hvis den foreslåede videreoutsourcing eller ændring i eksisterende videreoutsourcing har væsentlige negative virkninger for den kritiske eller vigtige outsourcing, eller vil føre til en væsentlig forøgelse af risikoen, eller hvis kontraktkravene fastsat efter stk. 1 og 2, ikke efterleves.

•••
profile photo
Profilside