14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om politiets behandling af oplysninger i forbindelse med tværgående informationsanalyser § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1078 af 20. September 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Rigspolitiet undersøger regelmæssigt behovet for lagringen af personoplysninger omfattet af § 9 og påser, at personoplysninger ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

•••

Stk. 2 Rigspolitiet fastsætter nærmere regler om begrænsning af behandling af personoplysninger mv., med henblik på at sikre, at personoplysninger, der ikke har indgået i tværgående informationsanalyser eller på anden måde har været aktivt behandlet i 4 år, kun er tilgængelige efter den enkelte brugers konkrete anmodning.

•••

Stk. 3 Rigspolitiet påser løbende efterlevelsen af stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside