14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

Bekendtgørelse nr. 1037 af 26. september 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 679 af 06. maj 2015

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om registrering af underskud m.v.

I medfør af § 35, stk. 4, i lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 149 af 9. januar 2015, som ændret ved lov nr. 540 af 29. april 2015, fastsættes:

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Skattepligtige selskaber m.v. skal, jf. selskabsskattelovens § 35, stk. 1 og 2, i perioden fra og med den 1. oktober 2014 til og med den 1. september 2015 til SKAT indberette de oplysninger, som følger af stk. 2 og 3, jf. dog stk. 5.

Stk. 2 Indberetningen skal indeholde en specifikation af restunderskuddet for indkomstårene 2002-2013 for hvert selskab fordelt på indkomstår og/eller delperiode.

Stk. 3 For skattefrie omstruktureringer, der er vedtaget indtil indberetningstidspunktet, og som har betydning for anvendelsen af de indberettede underskud, skal indberetningen indeholde følgende specifikationer:

  • 1) Hvilken type skattefri omstrukturering, der er gennemført,

  • 2) den skattemæssige virkningsdato for den skattefri omstrukturering,

  • 3) hvilke selskaber m.v., der er henholdsvis indskydende og modtagende,

  • 4) restunderskud, som enten er opgjort i kr. eller angivet i procent, der er overført fra det indskydende selskab til det modtagende selskab, og

  • 5) hvilke sambeskattede datterselskaber, der overgår fra det eller de indskydende selskaber til det eller de modtagende selskaber i forbindelse med den skattefri omstrukturering.

Stk. 4 Administrationsselskabet skal indberette restunderskud for de selskaber m.v., som var omfattet af sambeskatningskredsen pr. 1. oktober 2014.

Stk. 5 Selskaber m.v. som nævnt i kulbrinteskattelovens § 21, stk. 4, er undtaget fra indberetning efter stk. 1, medmindre selskabet m.v. pr. 1. oktober 2014 indgår i sambeskatning efter selskabsskatteloven med selskaber m.v. omfattet af stk. 1.

§2 Oplysningerne efter § 1 skal indberettes digitalt ved brug af TastSelv Selskabsskat.

§3 SKAT kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder, se bort fra en overskridelse af fristen for indberetningen, jf. § 1, samt fritage selskaberne m.v. for betaling af tillægget, jf. selskabsskattelovens § 35, stk. 1, 3. pkt.

§4 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014.

profile photo
Profilside