14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Gruppelivs- og sundhedsforsikringer
Pensionskasser som nævnt i § 13, stk. 1, 2. pkt., skal i medfør af skatteindberetningslovens § 9 indberette årligt om den del af det indbetalte medlemsbidrag, der er anvendt til supplerende engangssum, og om gruppelivsforsikringer, der af pensionskassen er tegnet for medlemmerne. Tilsvarende gælder forsikringsselskaber, for så vidt angår aldersforsikringer, aldersopsparinger og gruppelivsforsikringer som nævnt i pensionsbeskatningslovens § 56, stk. 5.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 omhandlede pensionskasser og forsikringsselskaber skal tillige indberette årligt om skattepligtige arbejdsgiverbetalte præmier for forsikringer, der dækker sundhedsbehandlinger m.v., og som efter aftale mellem arbejdsgiver og en arbejdstager indgår som en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 19.

•••

Stk. 3 Indberetningen skal omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

  • 1) Pensionsinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Ejerens henholdsvis pensionskassemedlemmets identitet, jf. § 3.

  • 3) Størrelsen af de samlede forfaldne præmier og bidrag for den enkelte forsikrede.

•••
profile photo
Profilside