14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum § 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1287 af 14. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Danske diplomatiske og konsulære repræsentationers afgørelser efter § 28, stk. 1, kan af udlændingen påklages til Udlændingestyrelsen.

•••

Stk. 2 Klage efter stk. 1 skal være indgivet til Udlændingestyrelsen inden 8 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Udlændingestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at en klage skal behandles, selv om klagen er indgivet efter udløb af fristen i 1. pkt.

•••

Stk. 3 Udlændingestyrelsens afgørelser efter § 21, stk. 4, § 22, stk. 1-2, og § 28, stk. 2-5, kan påklages til Udlændingenævnet.

•••

Stk. 4 Uanset bestemmelserne i stk. 1 og 3 kan afgørelser om ophævelse af visum efter § 8, stk. 2, nr. 17, ikke påklages.

•••
profile photo
Profilside