14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bødebekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bødebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 29. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Politiet oversender sagen til restanceinddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, hvis skyldneren ikke betaler det samlede beløb inden den frist, der er fastsat

•••

Stk. 2 Sagen oversendes tillige til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis skyldneren misligholder en tilladelse til afdragsvis betaling efter § 4, stk. 1.

•••

Stk. 3 Det er en forudsætning for oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1 eller stk. 2, at politiet forinden skriftligt har anmodet skyldneren om inden 10 dage at indbetale det skyldige beløb eller afdrag, og skyldneren ikke har efterkommet dette. Dette gælder dog ikke, hvis tvangsbøder indgår i det skyldige beløb.

•••

Stk. 4 Politiet skal skriftligt orientere skyldneren om sagens oversendelse til restanceinddrivelsesmyndigheden efter stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside