14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Familiemedlemmers bevarelse af retten til ophold efter ophør af ægteskab
En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse.

•••

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold i tilfælde af skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis

  • 1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet,

  • 2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til tredjelandsstatsborgeren,

  • 3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at tredjelandsstatsborgeren har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller

  • 4) tredjelandsstatsborgeren ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet.

•••

Stk. 3 Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af,

  • 1) at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

  • 2) at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde, eller

  • 3) at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

•••
profile photo
Profilside