14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 28

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Der udstedes efter ansøgning et tidsubegrænset opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne herfor, jf. kapitel 4.

•••

Stk. 2 Opholdskort efter stk. 1 bærer standardkoden »EU-familiemedlem Art 20 DIR 2004/38/EF« og indeholder betegnelsen »Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger«.

•••

Stk. 3 Ansøgning om et tidsubegrænset opholdskort efter stk. 1 skal indgives, før den pågældendes opholdskort udstedt efter §§ 25 eller 26 udløber.

•••

Stk. 4 Til et barn under 5 år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes et tidsubegrænset opholdskort, forudsat at et tidsubegrænset opholdskort udstedes eller er udstedt til forældremyndighedens indehaver.

•••
profile photo
Profilside