14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Feriedagpengebekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om feriedagpenge paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1265 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Feriedagpengesats
Feriedagpenge udbetales med samme sats, som hvis medlemmet var ledig, og modtog arbejdsløshedsdagpenge under ferien, jf. dog stk. 2 og 3. Den beregnede sats i 1. pkt. kan ikke overstige 90 pct. af medlemmets hidtidige løn, jf. § 48, stk. 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og dagpengenes højeste beløb fastsat efter § 47 og § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 2 Er medlemmet ikke indplaceret med en beregnet sats under ferien, udbetales feriedagpenge med et fast beløb, der udgør 82 pct. af dagpengenes højeste beløb efter § 47, stk. 2 eller § 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 3 Medlemmets forsikringsstatus, når ferien holdes, afgør, om der skal udbetales med satsen for fuldtids- eller deltidsforsikrede.

•••
profile photo
Profilside