14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hjemrejseloven § 1

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hjemrejseloven og bygger på lov nr. 982 af 26. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 En udlænding, der efter reglerne i udlændingelovens kapitel 1 og 3-5 a eller efter reglerne i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., ikke har ret til at opholde sig her i landet, har pligt til at udrejse.

•••

Stk. 2 Hjemrejsestyrelsen foretager kontrol med, om en udlænding er udrejst.

•••

Stk. 3 En udlænding omfattet af stk. 1 udrejser om nødvendigt med bistand fra Hjemrejsestyrelsen. Politiet bistår om nødvendigt Hjemrejsestyrelsen.

•••

Stk. 4 Gennemføres udrejsen med fly, tages der hensyn til de fælles retningslinjer for sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med fælles udsendelse med fly, der er optaget som bilag til beslutning 2004/573/EF med senere ændringer.

•••

Stk. 5 Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter nærmere regler om kontrol med udlændinges udrejse efter stk. 2 og om udlændinges udrejse med bistand fra Hjemrejsestyrelsen og efter forhandling med Justitsministeren om politiets bistand efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside