14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hjemrejseloven § 5

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hjemrejseloven og bygger på lov nr. 982 af 26. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Hjemrejsestyrelsen kan beslutte, at der skal udarbejdes en hjemrejsekontrakt for udlændinge over 18 år, der er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1, 1. pkt., eller stk. 2, jf. stk. 3, og ikke har ret til at opholde sig her i landet.

•••

Stk. 2 Hjemrejsekontrakten indgås mellem udlændingen og Hjemrejsestyrelsen. Hjemrejsekontrakten har til formål at forberede udlændingens udrejse.

•••

Stk. 3 Kan der ikke opnås enighed om hjemrejsekontraktens indhold, træffer Hjemrejsestyrelsen afgørelse herom.

•••

Stk. 4 Hjemrejsekontrakten kan løbende revideres og skal fastlægge udlændingens rettigheder og forpligtelser m.v., herunder:

  • 1) Udlændingens deltagelse i samtaler med Hjemrejsestyrelsen.

  • 2) Udlændingens deltagelse i hjemrejseforberedende aktivering.

  • 3) Udlændingens deltagelse i hjemrejseforberedende undervisning.

  • 4) Udlændingens fremskaffelse af rejselegitimation.

  • 5) Udlændingens pligt til at udrejse af Danmark ved først mulige lejlighed, jf. § 1.

  • 6) Udlændingens muligheder for at opnå hjemrejsestøtte efter de gældende regler herom.

  • 7) Udlændingens adgang til bistand ved planlægning og gennemførelse af den faktiske tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

  • 8) Udlændingens adgang til forlængelse af en fastsat udrejsefrist med indtil 90 dage, med henblik på at et familiemedlem rejser i forvejen og forbereder familiens tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland.

•••

Stk. 5 Hjemrejseforberedende aktivering og undervisning, jf. stk. 4, nr. 2 og 3, kan varetages helt eller delvis af eksterne aktører eller kan erstattes af hjemrejseforberedende aktivering og undervisning udbudt af eksterne aktører.

•••
profile photo
Profilside