14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indberetningsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indberetningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1162 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Denne bekendtgørelse fastsætter nærmere regler om afgivelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal afgives til Energistyrelsen af indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder (fladetilladelser), jf. dog stk. 3 og stk. 5.

•••

Stk. 3 Der indberettes ikke om eksisterende antennepositioner til konkrete radiotjenester, der er undtaget fra kravet om offentliggørelse af placering af eksisterende antennepositioner og planlagt placering af antennepositioner samt fra kravet om indberetning af oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner i bekendtgørelse nr. 955 af 4. august 2010 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, jf. bekendtgørelsens § 4.

•••

Stk. 4 For så vidt angår indehavere af tilladelser til at anvende radiofrekvenser, der er omfattet af § 16 i lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., men som er undtaget fra kravet om offentliggørelse af placering af eksisterende antennepositioner og planlagt placering af antennepositioner samt fra kravet om indberetning af oplysninger om placering af eksisterende antennepositioner i bekendtgørelse nr. 955 af 4. august 2010 om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, jf. bekendtgørelsens § 4, skal disse dog indberette om fremtidige radiodækningsplaner.

•••

Stk. 5 Uanset stk. 2 er indehavere af tilladelser til anvendelse af radiofrekvenser inden for geografisk afgrænsede områder uden faste antennepositioner undtaget fra at indsende oplysninger til Energistyrelsen om placering af eksisterende antennepositioner eller radiodækningsplaner.

•••
profile photo
Profilside