14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indberetningsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indberetningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1162 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Samtidig med indsendelse af oplysninger efter § 3 skal de i § 1, stk. 2, nævnte tilladelsesindehavere indsende oplysninger om eventuelle reservationer på egne master, jf. lovens § 9, stk. 2.

•••

Stk. 2 Oplysninger, som nævnt i stk. 1, skal for hver reservation omfatte:

  • 1) Tilladelsesindehaverens unikke betegnelse for egen reservation.

  • 2) Dato for forventet idriftsættelse.

  • 3) Positionsangivelse i form af geografiske koordinater for den omhandlende mast samt, hvor det er muligt, nærmeste adresse som angiver placeringen af den omhandlede mast.

  • 4) Den påtænkte radiotjeneste.

  • 5) For offentlige elektroniske kommunikationsnet angives tillige frekvensbånd.

•••
profile photo
Profilside