14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indberetningsbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indberetningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1162 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Indsendelse efter §§ 3-5 skal foretages kvartalsvis henholdsvis pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober, hvor oplysningerne skal være Energistyrelsen i hænde senest den 15. i den pågældende måned.

•••

Stk. 2 Foretagne ændringer i tidligere indberettede radiodækningsplaner og indberetninger om eksisterende positioner kan oplyses til Energistyrelsen uden for de i stk. 1 nævnte terminer, jf. lovens § 16, stk. 4.

•••

Stk. 3 Afgivelse af oplysninger efter stk. 1 og 2, skal ske som en opdateret, samlet oversigt.

•••

Stk. 4 Afgivelse af oplysninger til Energistyrelsen skal ske ved at anvende følgende metode:
Oplysninger indberettes via Excel 2003 eller nyere version eller CSV (kommasepareret tekstfil) ved anvendelse af et af Energistyrelsen udarbejdet skema.
Oplysningerne indberettes til en af Energistyrelsen nærmere angivet tjeneste på internettet.
Oplysningerne, der skal indberettes, svarer til de i bilag 1 angivne oplysninger.

•••

Stk. 5 Ved indberetning skal tilladelsesindehaver anvende virk.dk eller tilsvarende platform. Tilladelsesindehaver skal selv anskaffe og installere relevante klientcertifikater.

•••

Stk. 6 Efter tilladelsesindehaver har indsendt data til den af Energistyrelsen angivne tjeneste på internettet, skal Energistyrelsen, såfremt de indsendte data er korrekt indberettet, sørge for, at oplysningerne frigives til offentliggørelse.

•••

Stk. 7 Hvis de indsendte data ikke er korrekt indberettet, vil Energistyrelsen anmode den pågældende tilladelsesindehaver om at korrigere indberetningen med en frist på en uge fra den dato, hvor Energistyrelsen anmoder herom.

•••

Stk. 8 Oplysninger omfattet af § 1, stk. 4, indsendes direkte til Energistyrelsen i de i § 6, stk. 4, nævnte formater.

•••
profile photo
Profilside