14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Listebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene

Denne konsoliderede version af listebekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1171 af 17. juli 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Listebekendtgørelsen

I medfør af § 25, § 29 og § 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 15. januar 2020, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 10, stk. 1, nr. 1 og 5, i bekendtgørelse nr. 596 af 7. maj 2020 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Bilag

  • Bilag 1Oversigt over smitsomme sygdomme

§1 Denne bekendtgørelse lister de smitsomme husdyrsygdomme, der er af væsentlig samfundsøkonomisk og produktionsmæssig betydning. Bekendtgørelsen finder anvendelse på dyrlægers og laboratorieansattes anmeldepligt af disse sygdomme.

§2 Liste 1-4 over smitsomme husdyrssygdomme, der er nævnt i § 25 i lov om hold af dyr, fastsættes som angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§3 Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved mistanke om en af de på liste 1 nævnte sygdomme straks kontakte Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 En dyrlæge skal ved mistanke om en sygdom på liste 1 blive på husdyrbruget, indtil Fødevarestyrelsen ankommer, medmindre der foreligger anden aftale med Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Dyrlægen må ikke i 48 timer efter det seneste besøg på et husdyrbrug med mistanke om en på liste 1 nævnt sygdom have direkte eller indirekte kontakt med dyr, der kan smittes af den mistænkte sygdom, medmindre mistanken i mellemtiden er afkræftet eller andet er aftalt med Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4 Dyrlægen kan arbejde på en klinik uden kontakt med dyr af modtagelige arter, hvis dette skriftligt er godkendt af Fødevarestyrelsen.

§4 Dyrlæger skal, medmindre andet er aftalt med Fødevarestyrelsen ved mistanke om forekomst af en husdyrsygdom, som nævnt på liste 2, udtage og indsende materiale til undersøgelse på det nationale referencelaboratorium eller et officielt laboratorium, der af Fødevarestyrelsen er udpeget til at foretage den pågældende analyse.

Stk. 2 Dyrlæger og ansatte på diagnostiske laboratorier skal ved påvisning af en af de på liste 2 nævnte sygdomme kontakte Fødevarestyrelsen.

§5 Med bøde straffes den, der:

§6 Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juli 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 920 af 20. juni 2020 om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene ophæves.

profile photo
Profilside