14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om bemyndigelse til midlertidig udskydelse af indsendelsesfristen for årsrapporter og fravigelse af visse bestemmelser i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler i forbindelse med covid-19  - ophæves den 31. december 2021 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 385 af 07. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at virksomheders ledelse kan fravige bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, når det må anses for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt for visse af de omfattede virksomheder at opfylde bestemmelserne som direkte eller indirekte konsekvens af covid-19 og virksomheden er omfattet af

  • 1) selskabslovgivningen og regler udstedt i medfør heraf på Erhvervsstyrelsens område eller

  • 2) selskabsretlige regler i den finansielle lovgivning og regler udstedt i medfør heraf på Finanstilsynets område.

•••

Stk. 2 Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan ikke give virksomhederne en mere byrdefuld retsstilling end den, der følger af de bestemmelser i virksomhedens vedtægter eller tilsvarende aftaler, der fraviges.

•••
profile photo
Profilside