14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forberedende grunduddannelse § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forberedende grunduddannelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Uddannelsesstart
Uddannelsesstart på basisniveau og undervisning efter § 4, stk. 2 og 3, finder sted løbende under hensyntagen til den enkeltes behov.

•••

Stk. 2 Uddannelsesstart på undervisningsniveauer, jf. § 10, finder sted to gange om året, medmindre individuelle hensyn tilsiger, at uddannelsesstart bør ske på et andet tidspunkt.

•••

Stk. 3 Eleven påbegynder sit forløb på forberedende grunduddannelse på det basis- eller undervisningsniveau, som svarer til elevens behov og forudsætninger.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tidspunktet for uddannelsesstart, jf. stk. 1 og 2, og om niveauindplacering, jf. stk. 3.

•••
profile photo
Profilside