14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. Kapitel 5

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 108 af 03. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Kapitel 5
1
Forarbejder

Løntilskud ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap

§15 Jobcenteret kan give tilbud om ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere til personer, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, som kan berettige til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og som ikke har opnået ansættelse op til 2 år efter uddannelsens afslutning og mangler erhvervserfaring inden for det område, som uddannelsen kvalificerer til.

Stk. 2 Tilbud om ansættelse med løntilskud gives med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet.

§15a §§ 77-79 om drøftelse af ansættelsen, merbeskæftigelse og forholdstalskrav i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler udstedt i medfør af §§ 81 og 182 i samme lov finder tilsvarende anvendelse ved tilbud efter § 15.

§15b Løn- og arbejdsvilkår samt tilskud
Ved tilbud efter § 15 skal løn- og arbejdsvilkår være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende vilkår.

Stk. 2 Personer, der ansættes med løntilskud, er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere.

Stk. 3 Tilbud om ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år.

Stk. 4 Løntilskuddet kan pr. time udgøre (2019-niveau):

  • 1) 28,56 kr.,

  • 2) 50,01 kr.,

  • 3) 79,68 kr.,

  • 4) 115,73 kr. eller

  • 5) 154,02 kr.

Stk. 5 Ved ansættelse af nyuddannede personer med handicap hos arbejdsgivere fastsættes løntilskuddet ud fra en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige ansatte. Løntilskuddet udgør en af satserne i stk. 4.

Stk. 6 Udbetaling af tilskud må ikke være konkurrenceforvridende.

Stk. 7 Satserne efter stk. 4 reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

§15c Personer, der deltager i tilbud efter § 15, skal registrere cv-oplysninger på Jobnet, og oplysningerne skal gøres tilgængelige for søgning.

Stk. 2 Har personen en plan efter kapitel 8 om planer m.v. i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal tilbud efter § 15 indgå heri.

Stk. 3 Tilbuddet kan gøre det ud for et ret og pligt-tilbud efter kapitel 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om ret og pligt til tilbud for personer, der modtager dagpenge, kontanthjælp eller overgangsydelse.

profile photo
Profilside