14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Nødprøvebekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om aflysning af prøver og andre midlertidige foranstaltninger i grundskolen, de gymnasiale uddannelser, gymnasiale fag i eux-forløb samt i almen voksenuddannelse som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler og institutioner ved forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af nødprøvebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 501 af 23. April 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 I de gymnasiale uddannelser og i gymnasiale fag i eux-forløb afholder institutionen i sommerterminen 2020 prøve i fag, hvor eleven efter reglerne om merit er fritaget for undervisning i faget i et omfang, der ikke gør det muligt for underviseren at afgive en afsluttende standpunktskarakter efter § 13, stk. 1 og 3, eller § 14, stk. 1 og 2. Mundtlige prøver efter 1. pkt. kan afholdes med intern censur.

•••
profile photo
Profilside