14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test  - ophæves den 21. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 542 af 26. marts 2021, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om forbud mod at lande med passagerer uden negativ COVID-19-test

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 26. marts 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Anvendelsesområde
Denne bekendtgørelse finder anvendelse for såvel kommercielle som ikke-kommercielle luftfartsoperatører, der flyver med passagerer fra en lufthavn, der ikke er beliggende i Danmark, Grønland eller Færøerne, til en lufthavn, der er beliggende i Danmark.

§2 Forbud mod landing med passagerer uden negativ COVID-19-test
Luftfartsoperatører, jf. § 1, må ikke lande i danske lufthavne med passagerer over 12 år, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2 Kravet om fremvisning af negativ COVID-19-test efter stk. 1 gælder ikke for:

  • 1) Luftfartsselskabets besætning, der er i tjeneste, medmindre der er tale om ikke-kommercielle flyvninger.

  • 2) Passagerer ombord på et luftfarttøj, der alene foretager en teknisk mellemlanding, og hvor passagererne ikke forlader fartøjet.

§3 Krav til COVID-19-test
En negativ COVID-19-test, der er foretaget mere end 24 timer før den pågældende flyafgang, kan ikke benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 2, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 2 Testen for COVID-19 skal enten være en antigentest eller en PCR-test for at kunne benyttes som dokumentation for, at kravet efter § 2, stk. 1, er opfyldt.

Stk. 3 En positiv COVID-19-test, som er mindst to uger og højst 12 uger gammel regnet fra den pågældende flyafgang, anses også som dokumentation for et negativt testresultat.

§4 Af dokumentationen for, at en COVID-19-test er foretaget, skal følgende oplysninger fremgå:

  • 1) Personens navn, jf. stk. 2.

  • 2) Tidspunktet for testtagning.

  • 3) Udsteder af testresultatet, herunder kontaktinformationer for udstederen.

Stk. 2 Personens navn, jf. stk. 1, nr. 1, skal svare til navnet på passagerens pas.

Stk. 3 COVID-19-testresultatet kan foreligge både i papirformat og elektronisk.

Stk. 4 COVID-19-testresultatet skal foreligge på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk.

§5 Straf
Efter luftfartslovens § 149, stk. 8, straffes overtrædelse af § 2, stk. 1, med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2 Efter luftfartslovens § 149, stk. 14, kan der pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§6 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. april 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 21. april 2021.

profile photo
Profilside