14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indberetningsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indberetningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1162 af 22. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Samtidig med indsendelse af oplysninger efter §§ 3 og 4 skal de i § 1, stk. 2 nævnte tilladelsesindehavere afgive oplysninger om tilladelsesindehaverens eksisterende positioner, jf. dog § 1, stk. 3.

•••

Stk. 2 Oplysninger, som nævnt i stk. 1, afgives som oplysninger om positioner og skal for hver position omfatte:

  • 1) Navn på tilladelsesindehaver, der afgiver indberetningen.

  • 2) Tilladelsesindehaverens unikke betegnelse for den pågældende position.

  • 3) Dato for idriftsættelse.

  • 4) Positionsangivelse, aflæst maksimalt en meter fra antennepositionens fysiske placering, i form af geografiske koordinater for antennepositionens placering, samt hvor det er muligt, nærmeste adresse som angiver antennepositionens placering.

  • 5) Den anvendte radiotjeneste.

  • 6) For offentlige elektroniske kommunikationsnet angives tillige frekvensbånd.

•••

Stk. 3 For eksisterende positioner til brug i frekvensbåndet 791-821 MHz oplyses altid 800 i kolonnen frekvensbånd. For denne brug afgives også oplysninger om antennehøjden i meter over terræn og den maksimale anvendte sendeeffekt (EIRP, Effective Isotropically Radiated Power, ækvivalent isotropisk udstrålet effekt).

•••
profile photo
Profilside