14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

Lov nr. 286 af 25. april 2001,
som ændret ved lov nr. 418 af 06. juni 2002, lov nr. 403 af 28. maj 2003, lov nr. 418 af 10. juni 2003, lov nr. 223 af 31. marts 2005 og lov nr. 562 af 06. juni 2007

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder

Loven er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringslove, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

Kapitel 1
1
Forarbejder

Lovens formål og område

§1 Formålet med denne lov er at medvirke til at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet ved at sikre offentlige myndigheder mulighed for at stille sociale klausuler ved tildeling af offentlige tilskud.

Stk. 2 Ved en social klausul forstås initiativer, der medvirker til forebyggelse, fastholdelse og fodfæste på arbejdsmarkedet.

Kapitel 2
1
Forarbejder

Tildeling af tilskud

§2 Offentlige myndigheder kan, når de yder tilskud til foreninger, fonde, selskaber m.v., stille vilkår, der fremmer formålet i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, i det omfang andet følger af lovgivningen i øvrigt.

Kapitel 3
1
Forarbejder

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§3 Loven træder i kraft den 15. maj 2001 og har virkning for afgørelse om tildeling af tilskud, der træffes den 15. maj 2001 eller senere.

§4 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§§5-16 (Udeladt af Redaktionen)

profile photo
Profilside