14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Indberetning m. v. efter skatteindberetningslovens § 11 (pensionsordninger - pengeinstitutter m.v.)

Afsnit I-ordninger

Pengeinstitutter skal i medfør af skatteindberetningslovens § 11 indberette årligt om pensionsordninger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I, jf. stk. 2, nr. 6, 2. pkt.

•••

Stk. 2 Indberetningen skal for hver ordning omfatte følgende oplysninger vedrørende det foregående kalenderår:

•••

Stk. 3 Indberetning efter stk. 2, nr. 11 og 12, skal ske senest 1 måned efter, at udbetalingen eller overførslen har fundet sted, når tilbagebetalingen eller overførslen finder sted efter udløbet af det indkomstår, hvori det tilbagebetalte eller overførte beløb er indbetalt på pensionsordningen.

•••

Stk. 4 Består en udbetaling efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, af et beløb, der er skattepligtigt, og et andet beløb, der er skattefrit, skal indberetningen ud over oplysningerne som angivet i stk. 2 omfatte oplysninger om den skattepligtige del og den skattefrie del.

•••

Stk. 5 Det opgjorte skattepligtige beløb anvendes som grundlag for skatteindeholdelsen under ratepensionens udbetalingsforløb samt i restlevetiden for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

•••

Stk. 6 Om hvilende ordninger skal følgende oplysninger indberettes om den enkelte ordning:

  • 1) Pengeinstituttets registreringsnummer, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Kontohaverens identitet, jf. § 3.

  • 3) Kontoens nummer.

  • 4) Kontoens betegnelse.

•••
profile photo
Profilside