14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19

Bekendtgørelse nr. 758 af 28. april 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19

I medfør af § 21, stk. 9, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 575 af 5. maj 2020, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 05. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Slutlånstiden efter lovens § 21, stk. 5, kan udvides med yderligere 11 måneder til i alt højst 38 måneder, og for uddannelsessøgende med udvidet støttetid efter § 17, stk. 2, til i alt højst 26 måneder, når den uddannelsessøgende senest for juni 2021 har brugt alle de måneder med slutlån eller stipendium, der kan gives til uddannelsen, jf. lovens § 21, stk. 5, nr. 1 og 2.

§2 I den udvidede slutlånstid efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, fratrækkes måneder med slutlån eller stipendium i perioden fra marts til august 2020 og perioden fra november 2020 til juni 2021.

§3 Uddannelsessøgende, der har fået udvidet slutlånstiden efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, nr. 2, kan efter ansøgning få udbetalt slutlån i op til 14 måneder forud for den periode, der fremgår af lovens § 21, stk. 1.

§4 Ansøgning om udvidelse af slutlånstiden efter § 1 og lovens § 21, stk. 5, og om tildeling af slutlån fra den udvidede slutlånstid skal være modtaget på uddannelsesinstitutionen senest den 30. september 2021.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. maj 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 608 af 12. maj 2020 om udvidet mulighed for slutlån som følge af covid-19 ophæves.

Stk. 3 Bekendtgørelsen ophæves den 1. oktober 2021.

profile photo
Profilside